top of page

Montering

AG-TRE PANEL I 16-18% FUKTIGHET
PRODUKTBESKRIVELSE

Svelling, krymping og trefuktighet. Fuktigheten i norske boliger varierer med årstiden. Innvendig paneler som er et naturprodukt vil krympe og svelle i takt med årstiden, derfor er det viktig at panelet får akklimatisere seg i det klimaet og miljøet det skal monteres. Følger du dette rådet vil panelet opprettholde sin opprinnelige form og resultatet blir det med beste. Husk at dette er et levende materiale og hva dette innebærer. Fuktighetsnivået i norske boliger vil variere fra 12% om høsten og 6% om våren.

Før montering av panel som har 16- 18% fuktighet er det viktig med akklimatisering i rommet det skal monteres, fra 1-2 uker i det klimaet panelet skal leve i. Lengdekrymping er svært liten i forhold til breddekrymping. Ved panel til himling i for eksempel hele byggets lengde må vi ta hensyn til dette for å unngå krympesprekker i skjøten. For å unngå bøying/kuving skal panelet ligge helt rett når det lagres i rommet under akklimatiseringen.

Våre paneler leveres med endepløying, med unntak av enkelte dimensjoner. Endepløying gir mulighet til å skjøte panelet fortløpende mellom spikerslag.

 

Alle mål er angitt i mm.

MONTERING

Panel skal spikres fast i lekter/spikerslag med dykkertspiker. Grunnregelen er spikerlengde 3 ganger panelets tykkelse. Dvs. 1,7 x 40 mm ved 12 mm tykkelser og 2 x 50 når panelet er i 14-15 mm tykkelse. Har panelet en bredde på 95 mm eller bredere, anbefales de å bruke 2 spikrer på bordet på hvert spikerslag.

OVERFLATEBEHANDLING

Både gran- og furupanel kan overflatebehandles. Ofte er det lønnsomt å behandle det før montering, for å unngå krympestriper når panelet tørkes. Hvis panelet skal behandles etter montering er det viktig å vente med å male til etter at panelet er akklimatisert og helst i perioden fra februar til mai, da dette er normalt den tørreste tida på året, og panelet dermed er på sitt tørreste.

Ved maling og lasering skal panelet grunnes først med kvistsperre og deretter påføres 2 lag med maling topp. Ved industriell behandling vil dette påføres maskinelt med sprøyting og vi anbefaler at 1 tilleggs strøk påføres etter montering.

REKLAMASJON OG ANSVARSBEGRENSNINGER

 

Reklamasjon

Kjøper skal kontrollere varene straks etter levering. Feil eller mangler på vareleveransen skal varsles AG-TRE AS – skriftlig innen 3 dager etter at varen er mottatt. Det er viktig at denne fristen for kontroll overholdes, hvis ikke bortfaller AG-TRE AS sitt ansvar for slike feil og mangler. Dette gjelder også hvis varen er tatt i bruk.

Ved kjøp gjennom Byggevarekjede vil eventuelle reklamasjoner håndteres gjennom denne. Eventuelt erstatningskrav begrenses oppad til varens kostpris.


Varen er AG-TRE AS sin eiendom til faktura er betalt.

 

Ved eventuell godkjent reklamasjon er følgende aktuelle mulige løsninger:

Nytt parti leveres så snart dette kan ordnes, eventuelt hele partiet som er erklært for dårlig ved besiktigelse.

Prisavslag på det leverte partiet.

Viktig informasjon:

Panel med synlig skadet/feil skal ikke monteres. Panel som er montert vil ikke bli godkjent som reklamasjon.

Fargenyanser i beiset overflate er naturlig, da beisen kan trekke ulikt inn i treets struktur, dette er ikke å betrakte som reklamasjon.

Ansvarsbegrensninger:

AG-TRE AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap, dvs. tilfeldig tap – erstatning for tilfeldig tap, erstatning og tapt fortjeneste eller tapte inntekter, driftsavbrudd og tap som følge av varens videre anvendelse som oppstår ved leveranser.

AG TRE AS sitt ansvar overfor kjøper er under enhver omstendighet og uavhengig av grunnlaget for kjøpers krav begrenset oppad til varens verdi. AG-TRE ASs erstatningsansvar gjelder ikke for leveranser lenger enn 1 år fra leveringsdato.

LAST NED FDV-DOKUMENT:

bottom of page