top of page

Montering

AG-TRE PANEL I 8-9% FUKTIGHET
PRODUKTBESKRIVELSE

Panelet er i furu, type Slettpanel – Sprekkpanel. Det er nedtørket til 8-9% som gir et godt og stabilt produkt. Produktet vil med denne nedtørkingen kuve og bevege seg mindre enn panel som er nedtørket til 16-18%.

Panelet er sortert i klasse natur og med SN/TS 3183 standard som grunnlag.

Produktet vårt er produsert i 15 mm x 117 som er et mer stabilt panel, kan på bestilling levere produktet i 92 mm og i 142 mm og 192 mm.

MONTERING

Som en standard for monteringsanvisning anbefaler vi å bruke Byggforsk sine detaljblad for innvendig panel (www.byggforsk.no).

Som et tillegg til nevnte detaljblad gir vi her noen tilleggsopplysninger: Kjøper plikter å undersøke varen ved mottak. Ved avvik plikter kjøper å melde dette skriftlig tilbake til oss som leverandør innen 3 dager og beskrive avviket.

Bygget skal være oppvarmet og uttørket før montering. Det skal ikke brukes for sterk varme med hurtig uttørking, men en jevn uttørking, gjerne med litt lufting over tid.

Når det gjelder den relative fuktigheten bør den ligge på rund 50% ved 20 graders temperatur. Relativ fuktighet under dette kan gi en uønsket kuving og krymping av panelet. Det er viktig at bygg på støpt plate på grunn, har tørket godt ut før panelet legges inn i rommet for montering. Akklimatiseringstid for 8-9% panel vil normalt være 2-4 dager i rommet det skal monters i, viser for øvrig til nevnte uttørking av rommet.

Tre er et trivelig produkt å montere, men det er viktig å huske at det er et levende materiale som beveger seg avhengig av fuktighet og temperatur. Panelet skal derfor ha mulighet til å bevege seg. Legging av tak over langt spenn der endepløying brukes bør panelet limes i skjøten.

Panelet skal monteres på spikerslag med avstand på cc 60 cm, med skjult innfesting med spiker eller skrue. Vi anbefaler da at det brukes maskinspiker min. lengde på 1,6 x 50 mm på bredder inntil 142. og gulvskrue med min dim på 3,9 x 42 mm på 192 mm.

Liming av panel i nota/fjæra frarådes på heltrepanel med unntak av liming av ender på endepløyd panel tak.

Montering

  • Spiker/skrue panelet med ca. 45 graders vinkel i fjæra ved hvert spikerslag.

  • Ved bruk av lister i etterkant skal det spikres med 2 spikrer både nede ved golv og ved taket.

  • Se til at borda er godt satt sammen før innfesting.

BEHANDLING AV NEDTØRKET PANEL BEIS OG VOKS

Hvis panelet skal behandles, er dette noe som bør gjøres før montering og beste måte under kontrollerte former industrielt. Beis og Voks er det som passer best for nedtørket panel.

AG-TRE AS bruker i dag produkter fra Teknos AS til behandling.

Tre som er et levende materiale, ved overflatebehandling gjelder både industrielt og manuelt egen behandling, kan det forkomme fargenyanser på panelet. Årsaken som påvirker fargen er bla.a. bonitet – vekstforhold og kjerneved. Fargenyanser vil forekomme på spesielt beiset overflate.

REKLAMASJON OG ANSVARSBEGRENSNINGER

 

Reklamasjon

Kjøper skal kontrollere varene straks etter levering. Feil eller mangler på vareleveransen skal varsles AG-TRE AS – skriftlig innen 3 dager etter at varen er mottatt. Det er viktig at denne fristen for kontroll overholdes, hvis ikke bortfaller AG-TRE AS sitt ansvar for slike feil og mangler. Dette gjelder også hvis varen er tatt i bruk.

Ved kjøp gjennom Byggevarekjede vil eventuelle reklamasjoner håndteres gjennom denne. Eventuelt erstatningskrav begrenses oppad til varens kostpris.


Varen er AG-TRE AS sin eiendom til faktura er betalt.

 

Ved eventuell godkjent reklamasjon er følgende aktuelle mulige løsninger:

Nytt parti leveres så snart dette kan ordnes, eventuelt hele partiet som er erklært for dårlig ved besiktigelse.

Prisavslag på det leverte partiet.

Viktig informasjon:

Panel med synlig skadet/feil skal ikke monteres. Panel som er montert vil ikke bli godkjent som reklamasjon.

Fargenyanser i beiset overflate er naturlig, da beisen kan trekke ulikt inn i treets struktur, dette er ikke å betrakte som reklamasjon.

Ansvarsbegrensninger:

AG-TRE AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap, dvs. tilfeldig tap – erstatning for tilfeldig tap, erstatning og tapt fortjeneste eller tapte inntekter, driftsavbrudd og tap som følge av varens videre anvendelse som oppstår ved leveranser.

AG TRE AS sitt ansvar overfor kjøper er under enhver omstendighet og uavhengig av grunnlaget for kjøpers krav begrenset oppad til varens verdi. AG-TRE ASs erstatningsansvar gjelder ikke for leveranser lenger enn 1 år fra leveringsdato.

LAST NED FDV-DOKUMENT:

bottom of page