top of page

FDV-Dokumentasjon

Heltrepanel av bartre til innvendig bruk
1 PRODUKTBESKRIVELSE

Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav og de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Panel kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

 

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet trepanel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse: Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: AG TRE AS

Organisasjonsnr.: NO 980 562 069 MVA

Postnr. og poststed: 7334 Storås

Telefon: (+47)72498485

E-post: ordre@agtre.no

LAST NED FDV-DOKUMENTASJON:

bottom of page